VELKOMMEN SOM MEDLEM

Velg mellom følgende medlemskap i Norske Reklamefotografer

Medlem kr 1990
Som fullverdig medlem opptas selvstendig næringsdrivende fotografer og fotografer med ansettelsesforhold i bedrifter.

Assistentmedlem / Studentmedlem kr 990
Som assistentmedlem kan opptas fotografassistenter.
Studenter kan også søke assistentmedlemskap, men må da forelegge gyldig studentbevis på fotorelatert studium. Studentmedlemskap kan søkes inntil det andre året etter at studiet er avsluttet. Assistentmedlemmer og studentmedlemmer har stemmerett.

Bransjemedlem kr 1990
Som medlem kan også opptas personer som kan dokumentere en særlig tilknytning til bransjen gjennom leverandør/agent virksomhet. Bransjemedlemmer har ikke stemmerett.

Du kan søke medlemsskap ved å velge type medlemskap nedenfor og fylle ut skjemaet som dukker opp.