OM NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER

Norske Reklamefotografer NRF er en landsdekkende ideell interesseforening for fotografer som jobber mot kommersielle kunder. Vår målsetting er å være en samlende kraft i faglige og sosiale sammenhenger.

Sammen med de andre fotograforganisasjonene, utgjør vi en sterk påvirkningsgruppe overfor myndighetene når det bl.a. gjelder opphavsrett og fotografutdanning. Vi har medvirket sterkt i prosessen på det Nordiske plan når det gjelder revisjon av fotografiloven. Fotografiet ble beskyttet i ny lov om opphavsrett 30.juni 1995. Opphavsrettbeskyttelsen er lik i de Nordiske land.

HVA ANNET DRIVER VI MED?

MEDLEMSMØTER

Vi prioriterer høyt både det faglige og sosiale. Det holdes månedlige medlemsmøter med variert innhold. F.eks. foredrag, debatter, eller fotografer som viser bilder og forteller om sine arbeidsmetoder.
Vårt gode samarbeid med fotoimportørene gjør at de stadig presenterer nyheter og støtter oss faglig og økonomisk. Mat og drikke hører også til på disse møtene, som noen ganger bare er sosiale. Vi arrangerer julebord og sommerfest for medlemmene.

FORUM

Vi har en lukket gruppe her på Facebook som kun er for medlemmer. https://www.facebook.com/groups/norskereklamefotografer/

GULLSNITT

I 1994 lanserte NRF ”Utsnitt -94”, reklamefotografenes egen ”Award”. Siden da har konkurransen økt i popularitet og deltakelsen blitt stor. Utsnitt har nå blitt Gullsnitt og konkurransen er revurdert, oppgradert og fornyet. Konkurransen er blitt den viktigste begivenheten for å vise hvem vi er og hva vi står for. Gullsnitt er Norges eneste konkurranse i reklamefotografi. For å vite mer gå inn på www.gullsnitt.com

STANDARD AVTALESKJEMA

Foreningen har utarbeidet et standard avtaleskjema som kan benyttes av våre medlemmer. Skjemaet kan brukes når det gis en pris, og inneholder detaljer og begrensninger vedr. bildebruk, oppdragets art, forutsetninger osv. Tilsvarende skjema vedrørende oppdrag og modellavtaler er også tilgjengelig. Dette er med på å sikre våre rettigheter og for å unngå tvister i ettertid. Bruken av skjemaene styrker også DIN stilling som seriøs aktør i møte med oppdragsgiveren.

ANNET

NRF har avtale og samarbeid med advokat Trude Moen King. Her kan du få gode råd og tips i eventuelle tviste-saker. Vårt sentrale møtested er ”Fotografiens Hus” i Rådhusgata 20 i Oslo. Her holder vårt sekretariat til, og kan treffes på tlf 22332115 eller faks 22332114. Lokalet brukes dessuten til utstillinger.

VI ER TIL FOR HVERANDRE!!

De aller fleste av oss reklamefotografer driver for seg selv, og trenger et faglig og sosialt miljø til inspirasjon og glede. Vi har lykkes med å ha en forening hvor vi tar vare på hverandre. Selv om vi er ”konkurrenter” er mange blitt nære og personlige venner. Dette er mulig fordi vi, i tillegg til å være helt ”ufarlige” også ser på det å gi råd og hjelp som en selvfølgelighet i et faglig fora.

Vi har redusert medlemskontingent for studenter opptil 2 år etter endt fotostudie!